cases

Verandermanagement

HRM proces verbeteringen bij Financiële dienstverlener
Markt/Organisatie Diensten/Bank
Beginsituatie / vertrekpunt De communicatie tussen de afd. HRM en de organisatie laat veel te wensen over.
Het aantal FTE’s is hoger dan wenselijk.
Rol Projectmanager
Expertise specificatie Verander-, proces en projectmanagement
Periode Januari 2008 – juni 2008
Werkwijze Verbetering van de werkprocessen.
Introductie van een intranettoepassing.
Gebruik van een goed content- en workflow-managment.
Trainingen aan betrokkenen.
Resultaat Een sterk verbeterde communicatie tussen HRM en de organisatie.
Na implementatie kon bij HRM worden volstaan met 15% minder FTE’s.
Een efficiëntere organisatie bij een waterbedrijf na een fusie.
Markt/Organisatie Overheid/ Waterleiding bedrijf
Beginsituatie / vertrekpunt Bij een fusie zijn de stafdiensten van het drinkwater- en het rioleringsbedrijf samengevoegd. De diensten verschillen sterk in werkwijze en cultuur. Dit vraagt een nieuwe organisatorische inrichting voor de afdeling Klant, Markt en Relatie.
Rol Strategisch-/Proces begeleider
Expertise specificatie Organisatie verandering
Periode December 2006 - maart 2006
Werkwijze Uitwerken van de strategie. Organisatie analyse aan de hand van het INK model. Procesbegeleiding. Management van de organisatorische veranderingen voor de afdeling Klant, Markt en Relatie.
Gebruikte methode INK-model
Resultaat Nieuw ingerichte afdeling Klant, Markt en Relatie met één missie en één visie.
Samenwerking tussen marketingafdelingen bij een verzekeraar
Markt/Organisatie Diensten/Verzekerings maatschappij
Beginsituatie / vertrekpunt Na een fusie van meerdere rivaliserende labels is er bij de marketingafdelingen behoefte aan een nieuwe visie op de gemeenschappelijke inzet van (ICT-) hulpmiddelen in de frontoffice. De marketingafdelingen zijn elkaar vijandig gezind.
Rol Projectmanager
Expertise specificatie Organisatie verandering/ Prince 2
Periode 2001 - 2002
Werkwijze Bij de rivaliserende labels is de strakke interviewtechniek van de Delphi interventiemethode gehanteerd met een sterke focus op overeenstemming over de inzet van ICT in de frontoffice. Daarnaast zijn
er workshops gehouden.
Gebruikte methode Delphi interventiemodel
Resultaat Nieuwe opzet inrichting frontoffice
Crisismanagement bij een vergelijkingssite van een verzekeraar
Markt/Organisatie Diensten/ verzekeringsmaatschappij
Beginsituatie / vertrekpunt Bij een vergelijkingssite van verzekeringsproducten van een grote verzekeraar zijn pogingen om een koppeling tussen front- en backoffice te realiseren vastgelopen.
Er moet een koppeling komen, de infrastructuur moet worden heringericht en er moet een callcenter worden opgezet.
Dit alles binnen kritische deadlines.
Rol Crisismanager
Expertise specificatie Organisatie verandering/ Prince 2
Periode 2001 - 2002
Werkwijze Met een scherpe visualisering van het einddoel en een strikte scheiding van hoofd- en bijzaken, is bij betrokken medewerkers gewerkt aan een sterke focus op de te bewandelen weg. De communicatie is goed opgezet en escalatiemogelijkheden zijn verbeterd.
Resultaat Een koppeling tussen frontoffice en backoffice, een nieuwe infrastructuur en een callcenter binnen het oorspronkelijk bepaalde tijdsbestek.