cases

Informatiemanagement

Migratie informatiesystemen bij een fusie van 3 bedrijven
Markt/Organisatie Indusrie/ barcode industrie
Beginsituatie / vertrekpunt Bij een fusie tussen 3 bedrijven met vestigingen in 15 landen is een informatiemanager nodig die de migratie van ICT systemen kan realiseren. Het betreft de volgende systemen: SAP, Baan en Scala .
Rol Hoofd ICT
Expertise specificatie Informatiemamanagement / Prince-2
Periode Januari 1997 – juni 2000
Werkwijze Een plan van aanpak opgezet en afgestemd op het overall beleid vanuit de VS. Per land kernteams samengesteld.

In een informele setting de basis gelegd voor een succesvolle samenwerking. Met de teams een plateauplanning per land vastgesteld en de veranderingen doorgevoerd.
Resultaat Eén ERP-platform met aangepaste processen voor de gefuseerde organisatie.
Aanpak en gebruik van standaardfunctionaliteit bij de migratie van de CRM- en ERP-systemen in Europa hebben model gestaan voor de migratie in de VS en Azië.
Project Management Organisatie op basis van Prince 2
Markt/Organisatie Diensten / Bank
Beginsituatie / vertrekpunt In het kader van de uitbesteding van de automatisering is er behoefte aan een projectmanagement office en een eenduidig projectmanagement.
Rol Programmamanagement
Expertise specificatie Programmamanagement / Prince 2
Periode Januari 2008 – juni 2008
Werkwijze Aan de hand van ideeën vanuit de verschillende afdelingen en de input vanuit Prince 2 is een standaardmanier van werken en rapporteren opgezet en geïntroduceerd.
Resultaat Oprichting van een Project Management Organisatie.
Projectmatige manier van werken conform Prince-2. Nieuwe rapportagevorm die als basis dient voor investeringsbeslissingen.
Veranderprogramma aan de hand een CMMI scan
Markt/Organisatie Diensten / Consumentenbond
Beginsituatie / vertrekpunt De ICT organisatie is weliswaar zeer welwillend in zijn dienstverlening naar de organisatie, maar dit resulteert niet in een kwalitatief goede dienstverlening.
Rol Projectleider
Expertise specificatie CMMI methodiek
Periode Januari - maart 2009
Werkwijze Aan de hand van een Quick Scan aangevuld met interviews en het CMMI maturity model is de volwassenheid van de ICT organisatie in kaart gebracht. Op grond daarvan is advies gegeven over een stappenplan in de richting van een meer professionele organisatie.
Resultaat Stappenplan tot professionalisering.