cases

Procesverbetering

Procesverbeteringen met behulp van lean bij een bank
Markt/Organisatie Diensten/Bank
Beginsituatie / vertrekpunt Verscherpte wetgeving en een verouderd personeelsinformatiesysteem creëren de behoefte aan een programma van acht procesinnovaties, waaronder de herinrichting van het proces ‘aanname en screening externen’. Tijd en budget zijn begrenst.
Rol Programmamanagement
Expertise specificatie Proces en programmamanagement
Periode Mei 2007 – juni 2008
Werkwijze Verzorgen en communiceren van de plateauplanning.
Workshops.
Procesinnovaties opzetten en laten uitvoeren.
Aansturing van de implementatie van de veranderde werkwijze en de communicatie hiervan verzorgen.
Resultaat Proces innovaties doorgevoerd, projecten afgerond binnen budget en tijd.
Procesherinrichting bij de trade-afdeling van een energiebedrijf
Markt/Organisatie Utility / energie
Beginsituatie / vertrekpunt Het liberaliseren van de markt vraagt om een meer professionele inrichting van de trade-afdeling. Eerdere pogingen tot herinrichting van de processen zijn gestrand door gebrek aan draagvlak vanuit de business.
De interne communicatie tussen de ICT- en de trade-afdelingen laat te wensen over.
Het aantal FTE’s moet worden teruggebracht.
Rol Coach
Expertise specificatie Organisatie en procesmanagement
Periode Augustus - december 2008
Werkwijze Gewerkt aan het ontbrekende draagvlak bij betrokkenen.
Als coach via interventies en workshops processen in kaart gebracht en ingepast in bedrijfsbrede procesinnovaties.
Een nieuw en breed gedragen procesontwerp voor de trade-afdeling.
Resultaat Nieuw procesontwerp voor de afdeling Trade gerealiseerd en breed gedragen.
Efficiënter rapportageproces bij Credit risk van een bank
Markt/Organisatie Diensten / Banking
Beginsituatie / vertrekpunt De afdeling Bijzonder Beheer (Credit Riskmanagement) heeft behoefte aan een structurele oplossing voor de intensievere rapportageverplichting die voortkomt vanuit Basel-2.
Rol Proces manager
Expertise specificatie Procesmanagement, BPM specialist
Periode December 2006 - mei 2007
Werkwijze Inventarisatie van de bestaande procesgang en de knelpunten, gevolgd door een verbeteringsvoorstel.
Resultaat Inventarisatie en een opzet van een structurele oplossing.
Een effectiever proces voor de handhaving van de mestwet
Markt/Organisatie Overheid / Ministerie van Landbouw
Beginsituatie / vertrekpunt De vanuit de EU verscherpte mestwetgeving vraagt om een geheel nieuwe procesinrichting. Er moeten acht procesinnovaties worden gerealiseerd.
Rol Programmamanagement
Expertise specificatie Proces- en Programmamanagement
Periode Mei 2005 – december 2005
Werkwijze Het wegnemen van weerstanden tussen de uitvoerende en de controlerende diensten onderling.
Vervolgens is in workshops met verschillende teams de bestaande en gewenste situatie in kaart gebracht en zijn procesinnovaties vormgegeven en doorgevoerd.
Resultaat Acht procesinnovaties. Project afgerond binnen het gestelde budget en de gestelde tijd.