verander

Visie

Focus op het vergroten van klanttevredenheid

Ver-ander.nl is gespecialiseerd in organisatie- en procesverbeteringen. Hierbij ligt de focus op het vergroten van klanttevredenheid. Ver-ander.nl is de verbindende schakel tussen strategie en uitvoering. Als linking pin is ver-ander.nl goed in staat om de customer excellence van uw organisatie te vergroten.

Niet van bovenaf maar van onderop. Door medewerkers meer bij dit soort innovatietrajecten te betrekken én te motiveren is de kans van slagen groter. Dat is in de ogen van ver-ander.nl essentieel bij verandertrajecten.

Van proces- naar klantgericht denken

Waar het om draait, is het bedrijfskundig inbedden van het zogenaamde Lean of Six Sigma denken. Bedrijven kunnen pas werkelijk succes behalen als zij in staat zijn om echt te sturen op klantwaarde. Als verbindende schakel vertaalt ver-ander.nl wat het betekent om de patiënt, klant of burger centraal te zetten in de aansturing en inrichting van uw organisatie.

Karel Janssen (Vught), oprichter van Adviesbureau ver-ander.nl:

‘Niemand beweert dat het implementeren van customer excellence gemakkelijk is. Medewerkers blijken moeilijk blijvend te motiveren. Als linking pin betrek ik medewerkers actief bij de analyse en het bedenken van oplossingen. Dit werkt motiverend.’