verander

Aanpak: Definieer, meet, analyseer, verbeter, beheers. Interventies in de motivatie zorgen voor draagvlak bij de betrokkenen.

Aanpak

Draagvlak creëren door mensgerichte aanpak

We geloven niet in eenmalige resultaten. Adviesbureau ver-ander.nl werkt daarom vanuit betrokkenheid en het aanbrengen van draagvlak. Mensgericht!

Door interventies in de motivatie van betrokkenen bewust toe te passen laat ver-ander.nl zien dat in uw organisatie een breed gedragen verandering haalbaar is. Hierbij is ons uitgangspunt dat de kennis en creativiteit bij de medewerkers zelf zit en dat het juist de kunst is om deze te mobiliseren.

Coaching en beloning

Het is de kunst om het positief effect van de verandering aan te tonen. Adviesbureau ver-ander.nl is als geen ander hiertoe in staat. En gaat bij de implementatie van veranderingen uit van de kracht van voorbeelden in de organisatie, van coaching en van beloning. Mensen ervaren zelf hoe het werkt, waarbij het belangrijk is om helder te zijn in waarom de verandering noodzakelijk is.

katalysator

Karel Janssen (Vught), oprichter van Adviesbureau ver-ander.nl:

‘Een belangrijke vuistregel voor het slagen van een veranderingstraject is dat mensen moeten ervaren dat de innovatie werkt. Natuurlijk vertrekken we altijd vanuit een positief uitgangspunt. Wat gaat wel goed, daar zal de coaching op worden gebaseerd.’